Pressure Clip File

A612
Anti Bacteria A4 lever clip A612
SKU: A612
ABH151A.jpg
Comix 2-lever pressure clip file A4 3/4"
SKU: ABH151A
ABH152F.jpg
Comix 2-lever pressure clip file FC 3/4"
SKU: ABH152F
A673.jpg
Comix felicity pressure clip file A4
SKU: A673
A667.jpg
Comix iris pressure clip file A4 1"
SKU: A667